Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van hierin opgenomen informatie of gegevens, in welke vorm dan ook - waaronder het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook - is niet toegestaan.

ItalianShopping aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de samenstelling en de inhoud van deze website evenals de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de samenstelling en de inhoud van deze website.

Content van andere sites, verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van ItalianShopping zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. ItalianShopping is niet verantwoordelijk voor de content, beschikbaarheid en inhoud van deze sites of bronnen.

Huidige browsers (en Service Packs) stellen u in toenemende mate in staat persoonlijke instellingen te hanteren. Wij wijzen u erop dat dergelijke instellingen functies binnen deze site kunnen beïnvloeden. Deze site is ontwikkeld voor normaal gebruik binnen alle gangbare browsers als Internet Explorer (compatibility mode uit), Firefox en Chrome.

© ItalianShopping® 2014, alle rechten voorbehouden.